Donald M. Goldstein, Katherine V. Dillonová a J. Michael Wenger

Pearl Harbor v původních fotografiích

7. prosince 1941 v 07.55 hodin zaútočily letecké síly císařského japonského námořnictva na základnu Tichomořského loďstva Spojených států amerických Pearl Harbor na ostrově Oahu v Havajském souostroví. Překvapivý útok, který znamenal počátek čtyř roků krutých bojů v Pacifiku, ukončených teprve v srpnu 1945 bezpodmínečnou kapitulací Japonska, dodnes zůstává pro Američany i zbytek světa nepřehlédnutelným mementem.

Kniha Pearl Harbor v původních fotografiích je sestavena z více než 430 autentických, zčásti dosud nikdy nepublikovaných fotografií z amerických i japonských zdrojů. Jednotlivé kapitoly, doplněné zasvěceným komentářem profesionálních historiků, popisují přípravy, průběh i následky útoku, který i přes některé chyby Japonců přinesl americkým ozbrojeným silám drtivou taktickou porážku. Kniha jistě zaujme jak odborníky, tak laické čtenáře se zájmem o historii druhé světové války.

1. vyd., váz., A4, 192 str., 431 obr., 319 Kč.
ISBN 80-902711-0-3

Rozebráno

Donald Caldwell

Válečný deník JG 26 1939-42

Jagdgeschwader 26, 'Abbevillští hoši', je vůbec nejznámější stíhací jednotkou Luftwaffe nejen pro britské a americké čtenáře. Byla jednou z pouhých dvou německých stíhacích jednotek, které působily po celou válku na západní frontě. Osudy této eskadry se staly nastaveným zrcadlem nejen historie německého stíhacího letectva, ale i Německa samotného. Její příběh je odrazem vnitřního mikrosvěta celé letecké války na západě a nutně proto musí přitahovat zájem všech lidí, kteří se zabývají tématikou leteckých sil.

Tento svazek předkládá denní chronologii aktivit jednotky od jejího vzniku až do konce roku 1942, kdy dosáhla vrcholu svých sil i vlivu. Vzhledem k tomu, že válku přečkaly pouze dva z celkem třiceti oficiálních deníků eskadry, nebylo vytvoření denního přehledu bojových akcí jednoduchou záležitostí spočívající v pouhém přepsání záznamů, ale vyžadovalo pečlivé porovnání spojeneckých dokumentů, zvláště těch založených na rádiovém odposlechu, s omezeným materiálem dostupným v Německu. Kniha vychází převážně z původní dokumentace, poskytnuté veterány jednotky, z materiálů národních archivů Německa a Velké Británie a z dokumentů Historical Research Agency USAF.

Kniha je bohatě ilustrována a plně anotována. Obsahuje 150 dosud nepublikovaných fotografií osobností, působišť a letounů JG 26, mapy bojišť a kompletní bibliografii. V textu jsou uvedeny seznamy vzdušných vítězství a ztrát JG 26 společně s údaji o protivníkovi. Dodatky zahrnují seznamy velitelů a působišť eskadry. Dílo tohoto rozsahu dosud nebylo publikováno a má vysokou hodnotu jak pro odborníky tak i laické čtenáře se zájmem o historii druhé světové války.

1. vyd., váz., B5, 352 str., 248 obr., mapy, 360 Kč.
ISBN 80-902711-1-1
Vyšlo.

Thomas Cutler
Bitva v zálivu Leyte

1. vyd., váz., A5, cca 300 str., foto, mapy, cca 300 Kč.
ISBN 80-902711-2-X
Připravujeme.

Donald Caldwell
Válečný deník JG 26 1943-44

Válečný deník JG 26 1943-1944 popisuje činnost stíhací eskadry JG 26 od počátku roku 1943, kdy poprvé dala Němcům pocítit svoji přítomnost nad okupovanou Evropou americká 8. letecká armáda. V letech 1941 a 1942 se početně vždy slabší JG 26 dařilo ovládat vzdušný prostor nad severní Francií tím, že dovedně volila čas a místo pro svá opakovaná střetnutí s Royal Air Force. V roce 1943 ji však mohutný ničivý potenciál amerických B-17 a B-24 této možnosti zbavil; útoky na ně musely být prováděny za všech okolností. Rychle rostly také počty a zkušenost amerických doprovodných stíhačů, nad kterými JG 26 v prvních střetnutích snadno vítězila. Polapena ve válce materiálu, kterou nemohla vyhrát, se tak Luftwaffe - a s ní i JG 26 - vydala na neodvratnou cestu ke zkáze.

1. vyd., váz., B5, 288 str., 100 obr., mapy, 350 Kč.
ISBN 80-902711-3-8
Vyšlo.

Všechny knihy najdete v dobrých knihkupectvích.

Další zajímavé odkazy Vám přináší Seznam